Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

oevning1 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Uppgifter i Programmering A =====
 +
 +**Obs! \\
 +Spara uppgifterna som u1.cpp, u2.cpp, ..., u13.cpp i en mapp som du döper till nr1.
 +**
 +
 +==== if-satsen ====
 +
 +1.
 +Gör ett program som frågar efter två tal och sedan skriver ut det största.
 +
 +2.
 +Gör ett program som frågar efter två tal och sedan skriver ut det största. Om de är lika stora skall det skrivas ut.
 +
 +3.
 +Skriv ett program där man matar in två tal och skriver ut talen i storleksordning.
 +
 +==== Skall lösas med while ====
 +
 +
 +4.
 +Gör ett program som skriver ut ditt namn 30 ggr.
 +
 +5.
 +Gör ett program som presenterar 7:ans multiplikationstabell. (Från 1-10)
 +
 +6.
 +Gör ett program som frågar efter ett tal. Sedan skall "Hello world!" skrivas ut lika många gånger som talet man matade in.
 +
 +==== Skall lösas med for ====
 +
 +
 +7.
 +Gör ett program som skriver ut ditt namn 30 ggr.
 +
 +8.
 +Gör ett program som presenterar 7:ans multiplikationstabell. (Från 1-10)
 +
 +9.
 +Gör ett program som frågar efter ett tal. Sedan skall "Hello world!" skrivas ut lika många gånger som talet man matade in.
 +
 +
 +==== Följande får lösas hur man vill (lite svårare) ====
 +
 +
 +10.
 +Skriv ett program som beräknar hur många mil en bil gått under det senaste året och hur stor bensinförbrukningen/mil har varit. Indata till programmet är dagens mätarställning, mätarställningen för ett år sedan och hur många liter bensin som har förbrukas under året.
 +
 +11.
 +Skriv ett program där man matar in höjden och basen på en triangel och man får arean presenterad.
 +
 +12.
 +Skriv en program där man matar in två tal, det minsta först. Programmet skall skriva ut alla tal mellan de två tal som man matade in.
 +ex.
 +
 +  Mata in två tal: 3 9
 +  
 +  3 4 5 6 7 8 9 
 +
 +
 +
 +13.
 +Gör ett program som presenterar 1:ans till 10:ans multiplikationstabeller från 1-10. (max två repeterande satser)