Obs!
Spara uppgifterna som u1.cpp, u2.cpp, …, u13.cpp i en mapp som du döper till nr1.

if-satsen

1. Gör ett program som frågar efter två tal och sedan skriver ut det största.

2. Gör ett program som frågar efter två tal och sedan skriver ut det största. Om de är lika stora skall det skrivas ut.

3. Skriv ett program där man matar in två tal och skriver ut talen i storleksordning.

Skall lösas med while

4. Gör ett program som skriver ut ditt namn 30 ggr.

5. Gör ett program som presenterar 7:ans multiplikationstabell. (Från 1-10)

6. Gör ett program som frågar efter ett tal. Sedan skall “Hello world!” skrivas ut lika många gånger som talet man matade in.

Skall lösas med for

7. Gör ett program som skriver ut ditt namn 30 ggr.

8. Gör ett program som presenterar 7:ans multiplikationstabell. (Från 1-10)

9. Gör ett program som frågar efter ett tal. Sedan skall “Hello world!” skrivas ut lika många gånger som talet man matade in.

Följande får lösas hur man vill (lite svårare)

10. Skriv ett program som beräknar hur många mil en bil gått under det senaste året och hur stor bensinförbrukningen/mil har varit. Indata till programmet är dagens mätarställning, mätarställningen för ett år sedan och hur många liter bensin som har förbrukas under året.

11. Skriv ett program där man matar in höjden och basen på en triangel och man får arean presenterad.

12. Skriv en program där man matar in två tal, det minsta först. Programmet skall skriva ut alla tal mellan de två tal som man matade in. ex.

Mata in två tal: 3 9

3 4 5 6 7 8 9 

13. Gör ett program som presenterar 1:ans till 10:ans multiplikationstabeller från 1-10. (max två repeterande satser)