Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mvc [2012-10-24 13:33]
Joakim Forsgren
mvc [2017-09-01 14:54] (current)
Line 10: Line 10:
   * Att få bättre förståelse för Abstrakt basklass, Arv, Singleton klass och Överlagring av metoder   * Att få bättre förståelse för Abstrakt basklass, Arv, Singleton klass och Överlagring av metoder
   * Förstå hur en webbaserad MVC applikation skulle kunna fungera.   * Förstå hur en webbaserad MVC applikation skulle kunna fungera.
 +  * Bli bättre på att jobba med HTLM5, CSS, databaser och objektorienterad PHP
 ==== Ett mindre ex på MVC ==== ==== Ett mindre ex på MVC ====
 Här kommer ett enkelt ex på hur man skulle kunna jobba med MVC. \\ Här kommer ett enkelt ex på hur man skulle kunna jobba med MVC. \\
Line 136: Line 137:
   * När man har loggat in skall man kunna ändra sina egna uppgifter och kunna ladda upp en profilbild som skall synas på lämpliga ställen i forumet. (userController + övrigt som man behöver göra)   * När man har loggat in skall man kunna ändra sina egna uppgifter och kunna ladda upp en profilbild som skall synas på lämpliga ställen i forumet. (userController + övrigt som man behöver göra)
   * Man skall kunna se lite mer information om en användare, när den gick med, hur många och vilka trådar den har skapat, hur många inlägg den har skrivit mm.   * Man skall kunna se lite mer information om en användare, när den gick med, hur många och vilka trådar den har skapat, hur många inlägg den har skrivit mm.
 +  * HTML skall vara validerad som HTML5 och CSS:n skall vara validerad fri från error.
  
-Ni får gärna göra om och bygga ut mina klass exempel.+När ni jobbar ​och upptäcker att något saknas i mina klasser så ska in gärna ​bygga ut mina klass exempel.
  
 Ni ska hämta min {{:​mvc.tgz|kod}} här. Skulle det finnas några fel i den får ni fixa det själv :-) Ni ska hämta min {{:​mvc.tgz|kod}} här. Skulle det finnas några fel i den får ni fixa det själv :-)