Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mattias_projekt [2020-03-26 11:38]
Mattias Hamberg [Kravspecifikation]
mattias_projekt [2020-03-26 11:39] (current)
Mattias Hamberg [Kravspecifikation]
Line 15: Line 15:
  
   - Projektet bör bestå av minst 3 olika sidor.   - Projektet bör bestå av minst 3 olika sidor.
-  - Du skall skriva all HTML- CSS-kod själv. Detta innebär att du inte får använda dig av något CMS eller front-end-bibliotek som Bootstrap eller liknande. Det är dock okej att använda sig av PHP- och Javascript-ramverk och script så länge inte dessa skriver någon HTML eller CSS åt dig. Dessa tekniker bör i så fall tydligt framgå i din projektrapport. ​+  - Du skall skriva all HTML- och CSS-kod själv. Detta innebär att du inte får använda dig av något CMS eller front-end-bibliotek som Bootstrap eller liknande. Det är dock okej att använda sig av PHP- och Javascript-ramverk och script så länge inte dessa skriver någon HTML eller CSS åt dig. Dessa tekniker bör i så fall tydligt framgå i din projektrapport. ​
   - Du får använda dig av PHP. Exempelvis för att hämta in en meny eller en sidfot du kan återanvända på dina sidor. Samma funktionalitet kan emellertid uppnås via javascript.   - Du får använda dig av PHP. Exempelvis för att hämta in en meny eller en sidfot du kan återanvända på dina sidor. Samma funktionalitet kan emellertid uppnås via javascript.
   - Någonstans ska det finnas ett formulär, t.ex. ett kontaktformulär. (Du behöver inte nödvändigtvis ta hand om informationen som skickas därifrån)   - Någonstans ska det finnas ett formulär, t.ex. ett kontaktformulär. (Du behöver inte nödvändigtvis ta hand om informationen som skickas därifrån)