Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mattias_10 [2019-11-21 19:55]
Mattias Hamberg [Instruktioner]
mattias_10 [2019-11-22 13:20] (current)
Mattias Hamberg [Instruktioner]
Line 33: Line 33:
   - Minst ett klipp måste du hämta ifrån YouTube. Hur du gör det kan du läsa om här: https://​support.google.com/​youtube/​answer/​171780?​hl=sv   - Minst ett klipp måste du hämta ifrån YouTube. Hur du gör det kan du läsa om här: https://​support.google.com/​youtube/​answer/​171780?​hl=sv
   - Minst ett klipp måste du hämta ifrån Vimeo. Hur du gör det kan du läsa om här: https://​vimeo.zendesk.com/​hc/​en-us/​articles/​224969968-Embedding-videos-overview   - Minst ett klipp måste du hämta ifrån Vimeo. Hur du gör det kan du läsa om här: https://​vimeo.zendesk.com/​hc/​en-us/​articles/​224969968-Embedding-videos-overview
-  - Designa din topplista så att den blir snygg+  - Designa din topplista så att den blir snygg och funkar med såväl bred som smal skärm
   - Lämna in den på vklass   - Lämna in den på vklass
 +  - Lek vidare med din sida:
 +    - Kolla hur kan få en video att starta automatiskt:​ https://​www.w3schools.com/​html/​html5_video.asp
 +    - Prova att göra så att filmen loopas om och om igen: https://​www.w3schools.com/​html/​html5_video.asp
 +    - Försök också gärna göra filmerna svartvita: https://​www.w3schools.com/​cssref/​css3_pr_filter.asp
 +    - Testa gärna också att lägga en film som bakgrund: https://​www.w3schools.com/​howto/​howto_css_fullscreen_video.asp