Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mattias_04 [2019-09-08 16:11]
Mattias Hamberg created
mattias_04 [2019-09-08 16:17] (current)
Mattias Hamberg [Instruktioner]
Line 5: Line 5:
 ==== Instruktioner ==== ==== Instruktioner ====
   - Ladda ner och packa upp denna {{:: mattias_04.zip|zip-fil}}   - Ladda ner och packa upp denna {{:: mattias_04.zip|zip-fil}}
-  - Följ instruktionerna i css-filen+  - Följ instruktionerna i CSS-filen 
 +  - Du får endast ändra i CSS-filen
   - Kontrollera så att resultatet blir som facit   - Kontrollera så att resultatet blir som facit
   - Denna uppgift behöver du inte lämna in   - Denna uppgift behöver du inte lämna in