Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mattias_03 [2019-09-06 13:17]
Mattias Hamberg [Instruktioner]
mattias_03 [2019-09-09 13:31] (current)
Mattias Hamberg [Instruktioner]
Line 8: Line 8:
   - Följ anvisningarna i CSS-filen, eller de här nedanför.   - Följ anvisningarna i CSS-filen, eller de här nedanför.
   - Testa din sida i webbläsaren   - Testa din sida i webbläsaren
-  - Lämna in på vklass+  - Lämna in style.css ​på vklass
   - Fri lek! Kopiera "​index.html"​ till en ny fil. Fyll den sedan med bilder, videoklipp eller annat innehåll. Men se till så att sidan hela tiden fungerar och ser bra ut oavsett skärmstorlek. Du får även ändra i "​style.css"​ om du vill.   - Fri lek! Kopiera "​index.html"​ till en ny fil. Fyll den sedan med bilder, videoklipp eller annat innehåll. Men se till så att sidan hela tiden fungerar och ser bra ut oavsett skärmstorlek. Du får även ändra i "​style.css"​ om du vill.