Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
linux_laptop [2011-10-23 20:10]
Joakim Forsgren
linux_laptop [2017-09-01 14:54] (current)
Line 21: Line 21:
 + Kommer att räcka som editor även på universitet, har allt, stöd för i princip alla språk så ni kommer att kunna jobba med samma miljö i de flesta språk, finns för alla plattformar + Kommer att räcka som editor även på universitet, har allt, stöd för i princip alla språk så ni kommer att kunna jobba med samma miljö i de flesta språk, finns för alla plattformar
   * Installera Java via programcentralen (OpenJDK Java 6 Runtime)   * Installera Java via programcentralen (OpenJDK Java 6 Runtime)
-  * Hämta eclipse (Från [[http://www2.park.se/~jf/files/eclipse-php-helios-linux-gtk-x86_64.tar.gz|freetux]] eller från [[http://www.eclipse.org/pdt/downloads/| www.eclipse.org]])+  * Hämta eclipse (Från [[http://student.oedu.se/~jf/files/eclipse-php-helios-linux-gtk-x86_64.tar.gz|freetux]] eller från [[http://www.eclipse.org/pdt/downloads/| www.eclipse.org]])
   * Starta en terminal   * Starta en terminal
   * Bli root (sudo -i)   * Bli root (sudo -i)
Line 41: Line 41:
   * Installera via Programcentralen   * Installera via Programcentralen
 ====== LAMP ====== ====== LAMP ======
-  * När ni är klar så se till få in LAMP + phpmyadmin. Ni behöver inte lägga upp några vhost för min skull. ([[http://www2.park.se/~jf/wiki/doku.php?id=op_lamp|Tips]] kolla min genomgång som vi hade i fjol.)+  * När ni är klar så se till få in LAMP + phpmyadmin. Ni behöver inte lägga upp några vhost för min skull. ([[http://student.oedu.se/~jf/wiki/doku.php?id=op_lamp|Tips]] kolla min genomgång som vi hade i fjol.)
   * Tips är att ni själva blir ägare till allt under /var/www så slipper ni det problemet sen. (sudo chown login:login -R /var/www)   * Tips är att ni själva blir ägare till allt under /var/www så slipper ni det problemet sen. (sudo chown login:login -R /var/www)