Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
linux_laptop [2011-08-26 10:58]
Joakim Forsgren
linux_laptop [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Linux på bärbar. ====== ====== Linux på bärbar. ======
 Ni skall på mina lektioner använda er av operativsystemet linux (jag supportar Ubuntu 11.04) Ni skall på mina lektioner använda er av operativsystemet linux (jag supportar Ubuntu 11.04)
 +Tips!\\
 +Om ni har uppdaterat till 11.10 och vill ha gnome
 +<code>
 +sudo apt-get install gnome-shell
 +</code>
  
 Installation: Installation:
Line 16: Line 21:
 + Kommer att räcka som editor även på universitet, har allt, stöd för i princip alla språk så ni kommer att kunna jobba med samma miljö i de flesta språk, finns för alla plattformar + Kommer att räcka som editor även på universitet, har allt, stöd för i princip alla språk så ni kommer att kunna jobba med samma miljö i de flesta språk, finns för alla plattformar
   * Installera Java via programcentralen (OpenJDK Java 6 Runtime)   * Installera Java via programcentralen (OpenJDK Java 6 Runtime)
-  * Hämta eclipse (Från [[http://www2.park.se/~jf/files/eclipse-php-helios-linux-gtk-x86_64.tar.gz|freetux]] eller från [[http://www.eclipse.org/pdt/downloads/| www.eclipse.org]])+  * Hämta eclipse (Från [[http://student.oedu.se/~jf/files/eclipse-php-helios-linux-gtk-x86_64.tar.gz|freetux]] eller från [[http://www.eclipse.org/pdt/downloads/| www.eclipse.org]])
   * Starta en terminal   * Starta en terminal
   * Bli root (sudo -i)   * Bli root (sudo -i)
Line 36: Line 41:
   * Installera via Programcentralen   * Installera via Programcentralen
 ====== LAMP ====== ====== LAMP ======
-  * När ni är klar så se till få in LAMP + phpmyadmin. Ni behöver inte lägga upp några vhost för min skull. ([[http://www2.park.se/~jf/wiki/doku.php?id=op_lamp|Tips]] kolla min genomgång som vi hade i fjol.) +  * När ni är klar så se till få in LAMP + phpmyadmin. Ni behöver inte lägga upp några vhost för min skull. ([[http://student.oedu.se/~jf/wiki/doku.php?id=op_lamp|Tips]] kolla min genomgång som vi hade i fjol.) 
-  * Tips är att ni själva blir ägare till allt under /var/www så slipper ni det problemet sen. (chown login:login -R /var/www)+  * Tips är att ni själva blir ägare till allt under /var/www så slipper ni det problemet sen. (sudo chown login:login -R /var/www)