Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
linux_laptop [2011-10-20 08:22]
Joakim Forsgren [Linux på bärbar.]
linux_laptop [2011-10-23 20:10]
Joakim Forsgren
Line 42: Line 42:
 ====== LAMP ====== ====== LAMP ======
   * När ni är klar så se till få in LAMP + phpmyadmin. Ni behöver inte lägga upp några vhost för min skull. ([[http://​www2.park.se/​~jf/​wiki/​doku.php?​id=op_lamp|Tips]] kolla min genomgång som vi hade i fjol.)   * När ni är klar så se till få in LAMP + phpmyadmin. Ni behöver inte lägga upp några vhost för min skull. ([[http://​www2.park.se/​~jf/​wiki/​doku.php?​id=op_lamp|Tips]] kolla min genomgång som vi hade i fjol.)
-  * Tips är att ni själva blir ägare till allt under /var/www så slipper ni det problemet sen. (chown login:login -R /var/www)+  * Tips är att ni själva blir ägare till allt under /var/www så slipper ni det problemet sen. (sudo chown login:login -R /var/www)