Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
linux_laptop [2011-08-26 10:58]
Joakim Forsgren
linux_laptop [2011-10-23 20:10]
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== Linux på bärbar. ====== ====== Linux på bärbar. ======
 Ni skall på mina lektioner använda er av operativsystemet linux (jag supportar Ubuntu 11.04) Ni skall på mina lektioner använda er av operativsystemet linux (jag supportar Ubuntu 11.04)
 +Tips!\\
 +Om ni har uppdaterat till 11.10 och vill ha gnome
 +<code>
 +sudo apt-get install gnome-shell
 +</code>
  
 Installation: Installation:
Line 37: Line 42:
 ====== LAMP ====== ====== LAMP ======
   * När ni är klar så se till få in LAMP + phpmyadmin. Ni behöver inte lägga upp några vhost för min skull. ([[http://www2.park.se/~jf/wiki/doku.php?id=op_lamp|Tips]] kolla min genomgång som vi hade i fjol.)   * När ni är klar så se till få in LAMP + phpmyadmin. Ni behöver inte lägga upp några vhost för min skull. ([[http://www2.park.se/~jf/wiki/doku.php?id=op_lamp|Tips]] kolla min genomgång som vi hade i fjol.)
-  * Tips är att ni själva blir ägare till allt under /var/www så slipper ni det problemet sen. (chown login:login -R /var/www)+  * Tips är att ni själva blir ägare till allt under /var/www så slipper ni det problemet sen. (sudo chown login:login -R /var/www)