Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lab6 [2009-10-20 19:00]
Joakim Forsgren
lab6 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 5: Line 5:
 Några exempel om ni inte kommer på något. Några exempel om ni inte kommer på något.
  
-1. Administration av användares rättigheter till ett system +  en del som visar att rättigheterna funkar.\\+1. Mini version av ett Community, användare skapar rum och delar ut vem som skall kunna skriva i dem.\\ 
 +- Två(Tre) tabeller Users och Rooms(Items) + en länktabell så klart. 
 + 
 +2. Administration av användares rättigheter till ett system +  en del som visar att rättigheterna funkar.\\
 - Två tabeller Users och Rights + en länktabell så klart. - Två tabeller Users och Rights + en länktabell så klart.
  
-2. Webbapplikation för att kryssa fåglar\\+3. Webbapplikation för att kryssa fåglar\\
 - Två tabeller Users och Birds + en länktabell så klart, här kan länktabellen innehålla lite mer om man vill. - Två tabeller Users och Birds + en länktabell så klart, här kan länktabellen innehålla lite mer om man vill.
  
-3. Mini version av ett Community, användare skapar rum och delar ut vem som skall kunna skriva i dem.\\ +
-- Två(Tre) tabeller Users och Rooms(Items) + en länktabell så klart.+