Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kursrad_webbutveckling_1 [2018-08-23 17:47]
127.0.0.1 external edit
kursrad_webbutveckling_1 [2018-08-23 17:49] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
-===== Kursråd - Webbserverprogrammering ​1, 100 poäng =====+===== Kursråd - Webbutveckling ​1, 100 poäng =====
  
-<php> 
-/* 
-Gamla kursplanen 
-[[http://​www.skolverket.se/​laroplaner-amnen-och-kurser/​gymnasieutbildning/​gymnasieskola/​sok-amnen-kurser-och-program/​subject.htm?​lang=sv&​subjectCode=web&​tos=gy#​anchor1|Webbserverprogrammering 1, 100 poäng]] 
-*/ 
-</​php>​ 
  
-[[https://​www.skolverket.se/​undervisning/​gymnasieskolan/​laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/​gymnasieprogrammen/​amne?​url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DWES%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&​sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor4|Webbserverprogrammering ​1, 100 poäng]]+[[https://​www.skolverket.se/​undervisning/​gymnasieskolan/​laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/​gymnasieprogrammen/​amne?​url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DWEU%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&​sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3|Webbutveckling ​1, 100 poäng]]
  
 Uppgift 1. (10 min, ta gärna hjälp av google)\\ Uppgift 1. (10 min, ta gärna hjälp av google)\\