Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kurs_webbutv1 [2019-05-06 10:55]
Joakim Forsgren
kurs_webbutv1 [2019-09-22 23:36] (current)
Mattias Hamberg
Line 1: Line 1:
 ====== Webbutveckling 1 ====== ====== Webbutveckling 1 ======
-<​php>​ +
-/* +
-Kursinformation från Skolverket: [[http://​www.skolverket.se/​forskola-och-skola/​gymnasieutbildning/​amnes-och-laroplaner/​sok-program-och-amnesplaner/​subject.htm?​subjectCode=WEB&​courseCode=WEBWEU01#​anchor_WEBWEU01| Webutveckling 1 ]] \\+
 Kursinformation från Skolverket: [[https://​www.skolverket.se/​laroplaner-amnen-och-kurser/​gymnasieutbildning/​gymnasieskola/​sok-amnen-kurser-och-program/​subject.htm?​subjectCode=WEU&​courseCode=WEUWEB01&​lang=sv&​tos=gy#​anchor_WEUWEB01| Webutveckling 1 ]] \\ Kursinformation från Skolverket: [[https://​www.skolverket.se/​laroplaner-amnen-och-kurser/​gymnasieutbildning/​gymnasieskola/​sok-amnen-kurser-och-program/​subject.htm?​subjectCode=WEU&​courseCode=WEUWEB01&​lang=sv&​tos=gy#​anchor_WEUWEB01| Webutveckling 1 ]] \\
 Validering av HTML5: http://​html5.validator.nu \\ Validering av HTML5: http://​html5.validator.nu \\
-Validering av CSS: http://​jigsaw.w3.org/​css-validator (Ange //CSS nivå 3// under **Fler val** och ställ in //Alla// under **Varningar**) +Validering av CSS: http://​jigsaw.w3.org/​css-validator (Ange //CSS nivå 3// under **Fler val** och ställ in //Alla// under **Varningar**) ​\\ 
-*/ +Information om servern: [[server_info]] \\
-</​php>​+
  
-Uppgifter + 
-  - [[prog1_02]] \\ //​[[daniel_01]]//​ +==== Obligatoriska uppgifter ==== 
-  - [[webbutv_02]] (**Inlämnas av alla**)\\ //[[daniel_02]]// +  - [[prog1_02]] ​(**Inlämnas av alla**) ​\\ //​[[daniel_01]]//​ 
-  - [[webbutv_03]]+  - [[webbutv_02]] (**Inlämnas av alla**)\\ //[[mattias_01]]// \\ //[[daniel_02]]//
   - [[webbutv_04]] (**Inlämnas av alla**)\\ //​[[daniel_03]]//​   - [[webbutv_04]] (**Inlämnas av alla**)\\ //​[[daniel_03]]//​
-  - [[webbutv_01]] - för betyg C eller bättre! 
-  - [[webbutv_05]] (**Inlämnas av alla**) 
   - [[webbutv_gbook]] (**Inlämnas av alla**)   - [[webbutv_gbook]] (**Inlämnas av alla**)
-  - [[css_zengarden]] - extrauppgift för betyg C eller bättre. 
   - [[webbutv_07]] (**Inlämnas av alla**)   - [[webbutv_07]] (**Inlämnas av alla**)
-  - [[webbutv_08]] (**Inlämnas av alla**)  ​Stöds numera ​av alla webbläsare. Ny uppgift?+  - [[webbutv_08]] (**Inlämnas av alla**) 
 +  - [[webbutv_05]] (**Inlämnas ​av alla**) 
 +  - [[mattias_02]] (**Inlämnas av alla**)
   - Infoga javascript   - Infoga javascript
     - [[webbutv_11]] (**Inlämnas av alla**)     - [[webbutv_11]] (**Inlämnas av alla**)
Line 25: Line 21:
     - [[webbutv_13]] (**Inlämnas av alla**)     - [[webbutv_13]] (**Inlämnas av alla**)
   - [[webbutv_10]] (**Inlämnas av alla**)   - [[webbutv_10]] (**Inlämnas av alla**)
-  - [[font_awesome_svg]] 
   - [[bildformat1]] (**Inlämnas av alla**)   - [[bildformat1]] (**Inlämnas av alla**)
-  - [[bootstrap1]] (**Inlämnas av alla**)+  - [[webbutv_14]] (**Inlämnas av alla**) 
 + 
 + 
 +==== Övningsuppgifter ==== 
 +  - [[mattias_03]] 
 +  - [[webbutv_03]] 
 +  - [[mattias_04]] 
 +  - [[mattias_06]] 
 +  - [[mattias_07]] 
 +  - [[webbutv_01]] 
 +  - [[css_zengarden]] 
 +  - [[font_awesome_svg]]
   - [[cms]]   - [[cms]]
-  - [[inkscape_it3]] +  - [[inkscape_it3]] ​
-<​php>​ +
-/*+
  
----- +==== Vidare läsning ====
-  - [[font-awesome]] (**Inlämnas av alla**) +
-  - [[checkbox-radio-trix]] (**Inlämnas av alla**) +
-  - [[webbutv_09]] (**Inlämnas av alla**) +
-  - [[webbutv_06]] (**Inlämnas av alla**) +
-  - [[server_info]]\\ +
-  - [[gimp_webb-sida]] (Hur man hämtar färger och mått för en bild i GIMP) +
-  - [[webbutv_14]] (**Inlämnas av alla**) (Gör istället nåt sen med programmering inblandat) +
-\\ Att läsa om det jag gick igenom: \\+
 // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F04/​F04%20-%20Servrar-klienter.pdf|Om servrar och klienter (s.2,​3,​4,​5)]]//​ \\ // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F06/​F06%20-%20A%20table%20form.pdf|Tips om tabeller (s.9)]] // \\ // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F07/​F07%20-%20Stilmallar.pdf|Olika typer av stilmallar (s.3,​4,​5,​6,​19,​20)]]//​ \\ // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F08/​F08%20-%20CSS,​%20formatering.pdf|Overflow och synlighet (s.16,​17,​18)]] // \\ // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F10/​F10%20-%20Mer%20CSS.pdf| :after, :before (s.4)]] // \\ // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F11/​F11%20-%20CSS3.pdf|Webläsarprefix,​selektorer,​genomskinlighet,​skuggor,​nya fonter, CSS3-effekter (s.4,​6,​10,​13,​14,​20,​24,​26,​32,​33,​34)]]//​ // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F04/​F04%20-%20Servrar-klienter.pdf|Om servrar och klienter (s.2,​3,​4,​5)]]//​ \\ // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F06/​F06%20-%20A%20table%20form.pdf|Tips om tabeller (s.9)]] // \\ // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F07/​F07%20-%20Stilmallar.pdf|Olika typer av stilmallar (s.3,​4,​5,​6,​19,​20)]]//​ \\ // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F08/​F08%20-%20CSS,​%20formatering.pdf|Overflow och synlighet (s.16,​17,​18)]] // \\ // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F10/​F10%20-%20Mer%20CSS.pdf| :after, :before (s.4)]] // \\ // [[http://​orion.lnu.se/​pub/​education/​course/​1IK415/​ht12/​lecture/​F11/​F11%20-%20CSS3.pdf|Webläsarprefix,​selektorer,​genomskinlighet,​skuggor,​nya fonter, CSS3-effekter (s.4,​6,​10,​13,​14,​20,​24,​26,​32,​33,​34)]]//​
-*/ 
-</​php>​