Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inkscape2 [2010-09-24 14:21]
Joakim Forsgren
inkscape2 [2017-09-01 14:54]
Line 1: Line 1:
-====== Övningar i Inkscape 2 ====== 
- 
-===== Övningar ===== 
-1. Nedan ser ni 6 st ganska välkända logos. Jag vill att ni utifrån bilden gör en vektorgrafikbild för var och en.\\ 
-När ni är klara vill jag att ni säger till.\\ 
-{{:​logos.png|}} 
- 
-===== Extra ===== 
-Gör en kopia av denna, gärna bättre än orginalet ;-) 
-{{:​snogubbe.png|}}