Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
glosa_projekt [2020-01-31 12:35]
Joakim Forsgren
glosa_projekt [2020-05-29 15:17] (current)
Joakim Forsgren
Line 16: Line 16:
   * Data sparas i MySQL.    * Data sparas i MySQL. 
   * REST-API gjort i PHP, REST-API:et har flera olika "**endpoints**" för att hämta och spara data.   * REST-API gjort i PHP, REST-API:et har flera olika "**endpoints**" för att hämta och spara data.
-  * Unika användare med inloggning och utloggning.+  * Unika användare med inloggning och utloggning (även i "back-end":et).
   * Kunna skapa nya glosor.   * Kunna skapa nya glosor.
   * Kunna radera glosa.   * Kunna radera glosa.
   * Kunna hämta glosa.   * Kunna hämta glosa.
-  * Kunna "svara på" en glosa och få veta om det var rätt.+  * Kunna "svara på" en glosa och få veta om det var rätt. Rättning ska ske via end-point.
  
 \\ \\
Line 89: Line 89:
 Tidsplanen skulle kunna göras i ett Gantt-schema eller liknade. Tidsplanen skulle kunna göras i ett Gantt-schema eller liknade.
  
 +
 +------
 +======2020-05-29 Redovisning av projekt======
 +  * Vi börjar med att alla kommer in i ljudkanalen #wesweb kl 08.10 för lite info.
 +  * Ni ska enligt ett givet körschema (se nedan) visa vad ni har gjort via skärmdelning (10 min) till ljudkanalen #wesweb i Discord. Ni har inte så mycket tid att redovisa på så se till att ni har kört igenom er redovisning flera gånger innan ni verkligen redovisar. Viktigt att ni gör det så ni är säkra på att ni hinner visa det ni vill visa på den tid ni har fått.
 +  * Ni ska lämna in den slutgiltiga projektplanen som PDF (den som matchar det ni har gjort) via mail till Joakim (jf@oedu.se) och via inlämning i vklass till Daniel senast den 31/5.
 +  * Ni ska lämna in koden till Daniel via inlämning i vklass. Gör en ZIP-fil av de filer som hör till projektet (.java-filer ur src-mappen och om ni använt andra resurser som t.ex. bilder).
 +  * Ni ska ha "git commit && git push" koden till Gitlab när det gäller Joakim, detta ska ni göra kontinuerligt men senaste kl 15.30 fredagen 29/5.