Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
glosa_projekt [2019-02-27 12:39]
Daniel Viström
glosa_projekt [2020-05-29 15:17] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== Projekt Glosa ====== ====== Projekt Glosa ======
 Ni har en uppgift och ni vet ju i stort hur mycket tid ni har på er. Er första uppgift blir att ni ska jobba fram en projektplan (projektupplägg). När den är klar ska ni redovisa denna. Ni har en uppgift och ni vet ju i stort hur mycket tid ni har på er. Er första uppgift blir att ni ska jobba fram en projektplan (projektupplägg). När den är klar ska ni redovisa denna.
 +
 +==Grupp 1==
 +  * "​Brainstom"​ - https://​docs.google.com/​document/​d/​15I17VXADNi38pWyFqrmDuwafhACDrVISh6R05Gjb7SY/​edit?​usp=sharing
 +  * "use cases" - https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1A5tUkrTWaffRLw9cgidL7aGtkHW3WxTWqDh6R1nanFQ/​edit?​usp=sharing
 +
 +==Grupp 2==
 +  * "​Brainstom"​ - https://​docs.google.com/​document/​d/​1UyPyqLmgSdQ6-v-hKleXiA56PTVinYQbS2D3hQzt_k8/​edit?​usp=sharing
 +  * "use cases" - https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1vs3bkP48QKRJQSFKM8gJvlV4ZUG-SdhTbiQlKppM2c4/​edit?​usp=sharing
 +
  
 ====Minimikrav för betyget E för projektet (Programmering 2 och Webbserverprogrammering 1) ==== ====Minimikrav för betyget E för projektet (Programmering 2 och Webbserverprogrammering 1) ====
Line 7: Line 16:
   * Data sparas i MySQL. ​   * Data sparas i MySQL. ​
   * REST-API gjort i PHP, REST-API:et har flera olika "​**endpoints**"​ för att hämta och spara data.   * REST-API gjort i PHP, REST-API:et har flera olika "​**endpoints**"​ för att hämta och spara data.
-  * Unika användare med inloggning och utloggning.+  * Unika användare med inloggning och utloggning ​(även i "​back-end":​et).
   * Kunna skapa nya glosor.   * Kunna skapa nya glosor.
   * Kunna radera glosa.   * Kunna radera glosa.
   * Kunna hämta glosa.   * Kunna hämta glosa.
-  * Kunna "svara på" en glosa och få veta om det var rätt.+  * Kunna "svara på" en glosa och få veta om det var rätt. Rättning ska ske via end-point.
  
 \\ \\
Line 27: Line 36:
 Första målet (ev enda) ska inte vara en färdig produkt utan en [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Minimum_viable_product|MVP]] release, så i planen ska ni vara noga med att ringa in vad som är det minsta ni behöver när det gäller funktion för att få till en fungerande produkt enligt uppgiften.\\ Första målet (ev enda) ska inte vara en färdig produkt utan en [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Minimum_viable_product|MVP]] release, så i planen ska ni vara noga med att ringa in vad som är det minsta ni behöver när det gäller funktion för att få till en fungerande produkt enligt uppgiften.\\
  
-  ​Jobba fram en projektplan.+ 
 +  ​Ni behöver ​en projektplan
   * Gör en förstudie (i detta projekt blir det en "​brainstorming"​).   * Gör en förstudie (i detta projekt blir det en "​brainstorming"​).
   * Ha en Workshop med några av dina klasskamrater.   * Ha en Workshop med några av dina klasskamrater.
Line 57: Line 67:
  
 ==== Teknisk specifikation ==== ==== Teknisk specifikation ====
 +- Lista use cases\\
 - Hur ska GUI se ut? Gör skisser över utseendet.\\ - Hur ska GUI se ut? Gör skisser över utseendet.\\
 - Ska någon grafik användas och hur ska den i så fall tas fram?\\ - Ska någon grafik användas och hur ska den i så fall tas fram?\\
 - Databasdiagram med förklaringar.\\ - Databasdiagram med förklaringar.\\
 - UML Klassdiagram för JAVA-programmet.\\ - UML Klassdiagram för JAVA-programmet.\\
 +- Dataflöde och arkitekturdiagram.\\
 - Dokumentation av REST-API:​et.\\ - Dokumentation av REST-API:​et.\\
 ex på dokumentation av en endpoint. ex på dokumentation av en endpoint.
Line 71: Line 83:
       * auth_token       * auth_token
       * [status_message]       * [status_message]
- 
- 
-- Dataflöde och arkitekturdiagram. 
  
  
Line 80: Line 89:
 Tidsplanen skulle kunna göras i ett Gantt-schema eller liknade. Tidsplanen skulle kunna göras i ett Gantt-schema eller liknade.
  
 +
 +------
 +======2020-05-29 Redovisning av projekt======
 +  * Vi börjar med att alla kommer in i ljudkanalen #wesweb kl 08.10 för lite info.
 +  * Ni ska enligt ett givet körschema (se nedan) visa vad ni har gjort via skärmdelning (10 min) till ljudkanalen #wesweb i Discord. Ni har inte så mycket tid att redovisa på så se till att ni har kört igenom er redovisning flera gånger innan ni verkligen redovisar. Viktigt att ni gör det så ni är säkra på att ni hinner visa det ni vill visa på den tid ni har fått.
 +  * Ni ska lämna in den slutgiltiga projektplanen som PDF (den som matchar det ni har gjort) via mail till Joakim (jf@oedu.se) och via inlämning i vklass till Daniel senast den 31/5.
 +  * Ni ska lämna in koden till Daniel via inlämning i vklass. Gör en ZIP-fil av de filer som hör till projektet (.java-filer ur src-mappen och om ni använt andra resurser som t.ex. bilder).
 +  * Ni ska ha "git commit && git push" koden till Gitlab när det gäller Joakim, detta ska ni göra kontinuerligt men senaste kl 15.30 fredagen 29/5.