Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
glosa_projekt [2019-09-25 21:55]
Joakim Forsgren
glosa_projekt [2020-01-31 12:35]
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== Projekt Glosa ====== ====== Projekt Glosa ======
 Ni har en uppgift och ni vet ju i stort hur mycket tid ni har på er. Er första uppgift blir att ni ska jobba fram en projektplan (projektupplägg). När den är klar ska ni redovisa denna. Ni har en uppgift och ni vet ju i stort hur mycket tid ni har på er. Er första uppgift blir att ni ska jobba fram en projektplan (projektupplägg). När den är klar ska ni redovisa denna.
 +
 +==Grupp 1==
 +  * "​Brainstom"​ - https://​docs.google.com/​document/​d/​15I17VXADNi38pWyFqrmDuwafhACDrVISh6R05Gjb7SY/​edit?​usp=sharing
 +  * "use cases" - https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1A5tUkrTWaffRLw9cgidL7aGtkHW3WxTWqDh6R1nanFQ/​edit?​usp=sharing
 +
 +==Grupp 2==
 +  * "​Brainstom"​ - https://​docs.google.com/​document/​d/​1UyPyqLmgSdQ6-v-hKleXiA56PTVinYQbS2D3hQzt_k8/​edit?​usp=sharing
 +  * "use cases" - https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1vs3bkP48QKRJQSFKM8gJvlV4ZUG-SdhTbiQlKppM2c4/​edit?​usp=sharing
 +
  
 ====Minimikrav för betyget E för projektet (Programmering 2 och Webbserverprogrammering 1) ==== ====Minimikrav för betyget E för projektet (Programmering 2 och Webbserverprogrammering 1) ====
Line 58: Line 67:
  
 ==== Teknisk specifikation ==== ==== Teknisk specifikation ====
 +- Lista use cases\\
 - Hur ska GUI se ut? Gör skisser över utseendet.\\ - Hur ska GUI se ut? Gör skisser över utseendet.\\
 - Ska någon grafik användas och hur ska den i så fall tas fram?\\ - Ska någon grafik användas och hur ska den i så fall tas fram?\\
 - Databasdiagram med förklaringar.\\ - Databasdiagram med förklaringar.\\
 - UML Klassdiagram för JAVA-programmet.\\ - UML Klassdiagram för JAVA-programmet.\\
 +- Dataflöde och arkitekturdiagram.\\
 - Dokumentation av REST-API:​et.\\ - Dokumentation av REST-API:​et.\\
 ex på dokumentation av en endpoint. ex på dokumentation av en endpoint.
Line 72: Line 83:
       * auth_token       * auth_token
       * [status_message]       * [status_message]
- 
- 
-- Dataflöde och arkitekturdiagram.