Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
glosa_projekt [2019-02-01 12:51]
Joakim Forsgren [Teknisk specifikation]
glosa_projekt [2020-01-31 12:35]
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== Projekt Glosa ====== ====== Projekt Glosa ======
 Ni har en uppgift och ni vet ju i stort hur mycket tid ni har på er. Er första uppgift blir att ni ska jobba fram en projektplan (projektupplägg). När den är klar ska ni redovisa denna. Ni har en uppgift och ni vet ju i stort hur mycket tid ni har på er. Er första uppgift blir att ni ska jobba fram en projektplan (projektupplägg). När den är klar ska ni redovisa denna.
 +
 +==Grupp 1==
 +  * "​Brainstom"​ - https://​docs.google.com/​document/​d/​15I17VXADNi38pWyFqrmDuwafhACDrVISh6R05Gjb7SY/​edit?​usp=sharing
 +  * "use cases" - https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1A5tUkrTWaffRLw9cgidL7aGtkHW3WxTWqDh6R1nanFQ/​edit?​usp=sharing
 +
 +==Grupp 2==
 +  * "​Brainstom"​ - https://​docs.google.com/​document/​d/​1UyPyqLmgSdQ6-v-hKleXiA56PTVinYQbS2D3hQzt_k8/​edit?​usp=sharing
 +  * "use cases" - https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1vs3bkP48QKRJQSFKM8gJvlV4ZUG-SdhTbiQlKppM2c4/​edit?​usp=sharing
 +
  
 ====Minimikrav för betyget E för projektet (Programmering 2 och Webbserverprogrammering 1) ==== ====Minimikrav för betyget E för projektet (Programmering 2 och Webbserverprogrammering 1) ====
Line 27: Line 36:
 Första målet (ev enda) ska inte vara en färdig produkt utan en [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Minimum_viable_product|MVP]] release, så i planen ska ni vara noga med att ringa in vad som är det minsta ni behöver när det gäller funktion för att få till en fungerande produkt enligt uppgiften.\\ Första målet (ev enda) ska inte vara en färdig produkt utan en [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Minimum_viable_product|MVP]] release, så i planen ska ni vara noga med att ringa in vad som är det minsta ni behöver när det gäller funktion för att få till en fungerande produkt enligt uppgiften.\\
  
-  ​Jobba fram en projektplan.+ 
 +  ​Ni behöver ​en projektplan
   * Gör en förstudie (i detta projekt blir det en "​brainstorming"​).   * Gör en förstudie (i detta projekt blir det en "​brainstorming"​).
   * Ha en Workshop med några av dina klasskamrater.   * Ha en Workshop med några av dina klasskamrater.
Line 54: Line 64:
 Tala om vilka verktyg som ska som ska användas.\\ Tala om vilka verktyg som ska som ska användas.\\
 Skriv ner hur projektet ska kommuniceras med "​kunden"​.\\ Skriv ner hur projektet ska kommuniceras med "​kunden"​.\\
-Hur ska kommunikation ​med handledaren samt kontinuerlig dokumentation av arbetets gång sker genom...+Kommunikation ​med handledaren samt kontinuerlig dokumentation av arbetets gång sker genom...
  
 ==== Teknisk specifikation ==== ==== Teknisk specifikation ====
-- Hur ska GUI se ut?\\+- Lista use cases\\ 
 +- Hur ska GUI se ut? Gör skisser över utseendet.\\
 - Ska någon grafik användas och hur ska den i så fall tas fram?\\ - Ska någon grafik användas och hur ska den i så fall tas fram?\\
 - Databasdiagram med förklaringar.\\ - Databasdiagram med förklaringar.\\
-- UML Klassdiagram.\\+- UML Klassdiagram ​för JAVA-programmet.\\ 
 +- Dataflöde och arkitekturdiagram.\\
 - Dokumentation av REST-API:​et.\\ - Dokumentation av REST-API:​et.\\
 ex på dokumentation av en endpoint. ex på dokumentation av en endpoint.
Line 71: Line 83:
       * auth_token       * auth_token
       * [status_message]       * [status_message]
- 
- 
-- Dataflöde och arkitekturdiagram.