Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
git_3 [2019-09-06 13:11]
Joakim Forsgren
git_3 [2019-09-06 13:11] (current)
Joakim Forsgren
Line 62: Line 62:
 c. Lägg till filen med git add, commita och kör push.\\ c. Lägg till filen med git add, commita och kör push.\\
 d. Om det inte går och köra git push - lös problemen och se till att det går att pusha.\\ d. Om det inte går och köra git push - lös problemen och se till att det går att pusha.\\
-e. repetera ​a-d för alla medlemmar.\\+e. Repetera ​a-d för alla medlemmar.\\
 f. Alla kör ''​git pull''​\\ f. Alla kör ''​git pull''​\\
 g. Alla kör ''​git tree''​ kolla hur hur det ser ut och fundera på varför.\\ g. Alla kör ''​git tree''​ kolla hur hur det ser ut och fundera på varför.\\