Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
git_2 [2017-09-08 15:16]
Joakim Forsgren
git_2 [2019-08-29 20:33] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== Versionshantering med Git 2 ====== ====== Versionshantering med Git 2 ======
- === Ni ska göra följande på utvecklingsservern (student.oedu.se) === +=== Ni ska göra följande på utvecklingsservern (student.oedu.se) === 
-<​php>​ +Först måste vi läras oss de absoluta ​grunderna ​i en texteditor som heter **vim**, en bra början kan vara att starta **vimtutor en** alternativ **vimtutor sv**, jobba med den så långt du hinner på 30 minuter. Denna lilla genomgång tar bara upp en bråkdel av vad man kan göra i vim. Alla måste kunna öppna en fil ändra i den och sen spara filen och avsluta vim. Men ju mer ni kan desto roligare blir det att jobba i vim.
-/* +
-Först måste vi läras oss de absoluta ​grunder ​i en texteditor som heter **vim**, en bra början kan vara att starta **vimtutor en** alternativ **vimtutor sv**, jobba med den så långt du hinner på 30 minuter. Denna lilla genomgång tar bara upp en bråkdel av vad man kan göra i vim. Alla måste kunna öppna en fil ändra i den och sen spara filen och avsluta vim. Men ju mer ni kan desto roligare blir det att jobba i vim.+
  
-Efter vim genomgången ​vill jag att ni skapar en katalogstruktur som ser ut som nedan, den bör ligga i er  +Efter genomgången **vimtutor** av vill jag att ni skapar en katalogstruktur som ser ut som nedan, den ska ligga i er **~public_html**
-*+
-</​php>​ +
-Efter genomgången ​vill jag att ni skapar en katalogstruktur som ser ut som nedan, den bör ligga i er  +
- +
-**~public_html**+
 <code bash> <code bash>
 # Tips! mkdir # Tips! mkdir
-web1/+wesweb/
 ├── git ├── git
 ├── linux ├── linux
Line 19: Line 12:
 └── web └── web
 </​code>​ </​code>​
-1. Skapa ett git repository i katalogen ​web1, kör kommandot **git status**.+1. Skapa ett git repository i katalogen ​wesweb, kör kommandot **git status**.
 Förklara varför du inte får med dina kataloger. Förklara varför du inte får med dina kataloger.
  
Line 25: Line 18:
 Som svar på fråga 2 ska du ange hur man "​commitar"​ en fil, se till att ange ett bra "​commit"​ meddelade även på fråga 2. Som svar på fråga 2 ska du ange hur man "​commitar"​ en fil, se till att ange ett bra "​commit"​ meddelade även på fråga 2.
  
-3. Förklara kommandot <​code>​git commit --amend</​code>​ skriv svaret i filen"committa" med lämpligt commit meddelade+På övriga frågor ska ni skriva ​svaret i filen och "commita" med lämpligt commit meddelade ​efter **varje** fråga.
  
-**//På följande frågor ska du göra ett "​commit"​ med lämpligt meddelade, alltså ett "commit" ​per svar.//**+3. 
 +Om du har gjort ändringar i en fil men vill ta bort allt som är "modified" ​hur skriver man då? Testa att det fungerar.
  
-4. Bitbucket, ​du har skapat ett repository på bitbucket som du har delat till mig. Nu vill jag att du ska "koppla" ​det repository ​du gjort ovan till det som finns på bitbucketDu ska välja ​"I have an existing project"​. ​Vad var du tvungen ​att skriva för att få det du skrivit ​till bitbucket?+4. Om du har lagt till en fil men vill ta bort den från "staged" ​area. Hur skriver ​du för att ta bort filen. Testa så att det fungerar. 
 + 
 +5. 
 +Om du har lagt till en fil och "commitat" ​den! Hur gör man om man vill radera detta commit? 
 + 
 +6. 
 +Om man vill backa får att se hur det såg ut vid ett tidigare "​commit"​ hur gör man då, testa att det fungerar. Skriv även hur man skriver för att gå tillbaka ​till aktuell version. 
 + 
 +7. 
 +Förklara och testa kommandot <​code>​git commit --amend</​code>​ 
 + 
 +8. 
 +Förklara och testa kommandot <​code>​git add -p</​code>​ 
 + 
 +9. 
 +Förklara och testa kommandot <​code>​git diff --cached</​code>​
  
  
 <php> <php>
 /* /*
 +På följande frågor ska du göra ett "​commit"​ med lämpligt meddelade, alltså ett "​commit"​ per svar.
 +
 +4. Bitbucket, du har skapat ett repository på bitbucket som du har delat till mig. Nu vill jag att du ska "​koppla"​ det repository du gjort ovan till det som finns på bitbucket. Du ska välja "I have an existing project"​. Vad var du tvungen att skriva för att få det du skrivit till bitbucket?
 +
 +
 5. Nu ska du hämta ut det du gjort på linux servern till din windows dator. Du kan använda dig av de verktyg som kom med när du installerade git eller ladda ner SourceTree. På fråga 5 ska du skriva "från windows"​ och "​commita"​ + "​pusha"​. Testa att hämta ut koden på linux servern med "git pull". 5. Nu ska du hämta ut det du gjort på linux servern till din windows dator. Du kan använda dig av de verktyg som kom med när du installerade git eller ladda ner SourceTree. På fråga 5 ska du skriva "från windows"​ och "​commita"​ + "​pusha"​. Testa att hämta ut koden på linux servern med "git pull".
 */ */
 </​php>​ </​php>​
-