Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
font-awesome [2017-11-24 09:09]
Joakim Forsgren
font-awesome [2017-11-24 09:11] (current)
Joakim Forsgren
Line 35: Line 35:
 </​html>​ </​html>​
  
-1. Gör en sida med minst 5 olika ikoner med olika färger och olika storlekar. Ni ska lägga minst två ovanför varandra (Stacked Icons).+1. Gör en sida med minst 5 olika ikoner med olika färger och olika storlekar. Ni ska lägga minst två ovanför varandra (Stacked Icons). Detta gör ni i en fil ni kan kalla fa.html.
  
 2. Längst ner på denna sida hittar ni lite HTML för en enkel frågesport,​ er uppgift är att formatera checkbox och radio button med lämpliga FontAwesome ikoner. 2. Längst ner på denna sida hittar ni lite HTML för en enkel frågesport,​ er uppgift är att formatera checkbox och radio button med lämpliga FontAwesome ikoner.