Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

enkel_stack [2017-09-01 14:54]
enkel_stack [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Enkel stack ======
 +Ni skall skriva ett program där man matar in namn och de läggs på en stack. Man skall kunna ta bort ett namn från stacken genom att skriva bort. Man skall hela tiden se vilka namn man har i stacken.
 +
 +Ett körbart [[http://student.oedu.se/~jf/ex/stack.exe|program]] för att bättre förstå hur ditt program skall funka.
 +
 +<code cpp>
 +// Ni skall lagra era värden i en STL-stack av string
 +// Ni får läsa hur en stack funkar i boken och på www.cppreference.com
 +#include <stack>
 +
 +int main(){
 +  stack <string> s;
 +}
 +</code>
 +