Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dvprog15 [2019-09-09 09:23]
Daniel Viström
dvprog15 [2020-01-09 13:38] (current)
Daniel Viström
Line 1: Line 1:
 ====== Tips till gästboken: Undvika notice, hantera felmeddelanden,​ lägga in värden i formulär och lite annat ====== ====== Tips till gästboken: Undvika notice, hantera felmeddelanden,​ lägga in värden i formulär och lite annat ======
- 
-Om du vill ha en större utmaning och få en bättre kod så försök att klara dig utan att använda \\ error_reporting(E_ALL ^E_NOTICE);  ​ 
  
 Här är ett exempel med några tips: Här är ett exempel med några tips:
Line 24: Line 22:
    
   if(empty($_POST['​namn'​])){ // empty() kollar om inget är inmatat.   if(empty($_POST['​namn'​])){ // empty() kollar om inget är inmatat.
-    $errors[] = 'Du har inte angett namn.<br>'; ​ // Lägger till ett felmeddelande.+    $errors[] = 'Du har inte angett namn.'; ​ // Lägger till ett felmeddelande.
     $ok = false; ​ // Nu har ett fel hittats.     $ok = false; ​ // Nu har ett fel hittats.
   }   }
   ​   ​
   if($_POST['​namn'​] == '​Daniel'​){   if($_POST['​namn'​] == '​Daniel'​){
-    $errors[] = 'Du får inte ange detta namn.<br>'; // Lägger till ett felmeddelande.+    $errors[] = 'Du får inte ange detta namn.';​ // Lägger till ett felmeddelande.
     $ok = false; ​ // Nu har ett fel hittats.     $ok = false; ​ // Nu har ett fel hittats.
   }   }
Line 43: Line 41:
   }   }
    
-  if ($ok == true){  // Utförs om inga fel hittats.+  if ($ok){ ​ // Utförs om inga fel hittats. ​Samma som att skriva $ok == true
     $message = '​Namnet är ' . $_POST['​namn'​] . '<​br>';​     $message = '​Namnet är ' . $_POST['​namn'​] . '<​br>';​
     if($_POST['​namn'​] == $_POST['​namn2'​]){     if($_POST['​namn'​] == $_POST['​namn2'​]){