This is an old revision of the document!


Exempel - Tal på utvecklad form

<?php
include('head.php');         
 
// Dela upp ett 4-siffrigt tal i separata siffor (skriv ut i utvecklad form)
$tal = mt_rand(1000,9999);
 
echo 'Talet är: ' . $tal . ' = ';
 
$i=1000; //Börja med tusental
while ($tal > 0){
 $siffra = (int)($tal / $i);   // Ger heltal i division
 $tal = $tal % $i;        // Resten ska divideras nästa varv.
 
 if ($siffra != 0 ){
  echo $siffra . ' * ' . $i;  // Skriv aktuell term
 
  if ($tal != 0){        // Om det inte är sista varvet
   echo ' + ';
  } 
 }
 $i = $i / 10;          
}
 
 
 
 
include('foot.php');
?>