Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
css_vg_uppgift [2012-04-03 13:13]
Joakim Forsgren
css_vg_uppgift [2017-09-01 14:54] (current)
Line 6: Line 6:
  
 ==== Uppgiften ==== ==== Uppgiften ====
-Din uppgift är att göra ett CSS-dokument med namnet ”style.css”. Denna CSS ska användas för att definiera hur bloggsidan skall formateras. Du ska inte ändra något i blogg.htmldetta dokument är att betrakta som givet. Du+Din uppgift är att göra ett CSS-dokument med namnet ”style.css”. Denna CSS ska användas för att definiera hur bloggsidan skall formateras. Du ska inte ändra något i blogg.htmldetta dokument är att betrakta som givet. Du
 skall med andra ord bara skicka in filen style.css som examination. ​ skall med andra ord bara skicka in filen style.css som examination. ​
  
 En godkänd inlämning skall uppfylla följande: En godkänd inlämning skall uppfylla följande:
   * Layouten ska vara centrerad på sidan. Detta innebär att om fönstret förstoras så ska det lediga utrymmen fördelas jämt på vardera sida om innehållet. Det innebär alltså inte att texten ska vara centrerad.   * Layouten ska vara centrerad på sidan. Detta innebär att om fönstret förstoras så ska det lediga utrymmen fördelas jämt på vardera sida om innehållet. Det innebär alltså inte att texten ska vara centrerad.
-  * Layouten ska ha två kolumner. Den ena kolumnen ska innehålla en navigeringsmeny m.m. (sem mer om detta nedan) med klickbara länkar. Den andra kolumnen skall innehålla blogginläggen.Du väljer själv om navigeringsmeny skall ligga till höger eller vänster om blogginläggen.+  * Layouten ska ha två kolumner. Den ena kolumnen ska innehålla en navigeringsmeny m.m. (se mer om detta nedan) med klickbara länkar. Den andra kolumnen skall innehålla blogginläggen.Du väljer själv om navigeringsmeny skall ligga till höger eller vänster om blogginläggen.
   * Layouten ska ha ett sidhuvud som presenteras ovanför de två kolumnerna och skall spänna över båda kolumners totala bredd.   * Layouten ska ha ett sidhuvud som presenteras ovanför de två kolumnerna och skall spänna över båda kolumners totala bredd.
   * Layouten ska ha en sidfot som presenteras nedanför de två kolumnerna och skall spänna över båda kolumners totala bredd.   * Layouten ska ha en sidfot som presenteras nedanför de två kolumnerna och skall spänna över båda kolumners totala bredd.