Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
css_positioning [2012-05-03 12:04]
Joakim Forsgren
css_positioning [2017-09-01 14:54] (current)
Line 15: Line 15:
 Ni få göra vad ni vill i **style2.css** och i functions.php där ni gör funktionen ** boxcorners('​coner_pic',​ '​border'​)**!\\ Ni få göra vad ni vill i **style2.css** och i functions.php där ni gör funktionen ** boxcorners('​coner_pic',​ '​border'​)**!\\
 Funktionen **boxcorners** retunerar 4 st div:ar som är placerade i varje hörn av föregående div.\\ Funktionen **boxcorners** retunerar 4 st div:ar som är placerade i varje hörn av föregående div.\\
-Utseendet skall bli så likt bilden ovan som det bara någonsin går.\\+Utseendet skall bli så likt bilden ovan som det bara någonsin går. Det räcker att det fungerar i en webläsare.\\
 **TIPS!** ​ **TIPS!** ​
   * I funktionen boxcorners måste ni kolla upp hur stor bilden är.   * I funktionen boxcorners måste ni kolla upp hur stor bilden är.