Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
birds_databaser [2018-10-12 13:26]
Joakim Forsgren
birds_databaser [2019-10-24 21:41] (current)
Joakim Forsgren
Line 2: Line 2:
 Nu skall nu använda min databas **jf_select**. (login: jf_select, passwd: jf_select) Nu skall nu använda min databas **jf_select**. (login: jf_select, passwd: jf_select)
 När det står tips så är det något nytt, det räcker inte enbart med det som står som tips. Ni kommer behöva läsa i manualen för att lyckas skulle jag tro :-)\\ När det står tips så är det något nytt, det räcker inte enbart med det som står som tips. Ni kommer behöva läsa i manualen för att lyckas skulle jag tro :-)\\
-**OBS!** Ni får bara ställa en fråga för att ta fram ert svar, spara de SQL-frågor ni ställer i en textfil (mysql4.txt).\\+**OBS!** Ni får bara ställa en fråga för att ta fram ert svar, spara de SQL-frågor ni ställer i en textfil (mysql4.txt). När ni är klar “commitar” och “pushar” ni filen.\\
 Följande tabeller finns i databasen jf_select (i princip lika i varje fall…) \\ Följande tabeller finns i databasen jf_select (i princip lika i varje fall…) \\
 {{:​selectuppgifter_html_m3687461c.png|}} {{:​selectuppgifter_html_m3687461c.png|}}
Line 101: Line 101:
 +--------------------+-------+ +--------------------+-------+
 </​code>​ </​code>​
 +  - Skulle du redan ha kommit hit så börja göra en sida som visar relevant data från dessa tabeller. Intressanta vyer att visa kan vara "​topplista",​ "​toppplista per år", "alla kryss",​ "en användares alla kryss",​ "vilka som har kryssat en fågel"​. Man kan ha massa länkar vid tex topplistan kan kan klicka på en användare och få se alla fåglar som denna användare har kryssat och klickar man sen på en fågel kan man se alla som har sett denna fågel... osv. Gör så mycket du hinner... \\ Man bör komma åt ditt resultat från ~login/​wesweb/​web/​birds.php
 +
  
 <php> <php>
Line 145: Line 147:
 ORDER BY Antal DESC; ORDER BY Antal DESC;
 </​code>​ </​code>​
 +
 */ */
 </​php>​ </​php>​