Anders Genomgång 10 - Rekursion

<?php
// EXEMPEL 1
 
/*
 * Rekursiv funktion som beräknar värdet av den rekursiva
 * talföljden där a(1) = 5 och a(n+1)=a(n)+4.
 */
function a($n){
 if ($n == 1){ // Brytvillkor
  return 5;  // a(1) = 5
 } else {
  return a($n-1) + 4;
	// Funktionen anropar sig själv med ett nytt värde.
	// Fortgår tills brytvillkoret nås.
    // Observera att flera kopior av funktionen är igång samtidigt
    // (lika många som antal gjorda (ej avslutade) anrop).
    // Varje kopia har sina egna unika värden på parametrar och lokala variabler.
 } 
}
 
 
include('head.php');         
 
echo 'a1 = ' . a(1) . '<br>';
echo 'a2 = ' . a(2) . '<br>';
echo 'a3 = ' . a(3) . '<br>';
echo 'a4 = ' . a(4) . '<br>';
echo 'a5 = ' . a(5) . '<br>';
 
include('foot.php');
 
/* Programmet skriver ut:
 a1 = 5
 a2 = 9
 a3 = 13
 a4 = 17
 a5 = 21
*/
?>
<?php
// EXEMPEL 2
 
/*
 * Rekursiv funktion som skriver ut ett namn.
 * Rekursion går att använda istället för while om man vill.
 */
 
function namnutskrift($namn, $antal){
 echo $namn . $antal . '<br>';
 if ($antal == 1){ // Brytvillkor.
 } else {
  namnutskrift($namn, $antal-1);
	// Funktionen anropar sig själv med ett nytt värde.
	// Fortgår tills brytvillkoret nås.
 }
 echo 'Hej' . $antal . '<br>'; // Skrivs ut när den "inre"-funktionen är färdigkörd. 
}
 
 
include('head.php');         
 
namnutskrift('Anders',5);
 
include('foot.php');
 
/* Programmet skriver ut:
 Anders5
 Anders4
 Anders3
 Anders2
 Anders1
 Hej1
 Hej2
 Hej3
 Hej4
 Hej5
*/
?>