Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
amprog_03_ex1 [2017-09-15 08:19]
Anders Mosshäll
amprog_03_ex1 [2017-09-19 15:57]
Anders Mosshäll
Line 4: Line 4:
  
 <code php> <code php>
 +
  
 <?​php  ​ <?​php  ​
     ​     ​
 +
     print_r($_GET); ​                  // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.     print_r($_GET); ​                  // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.
-    echo '<​br>';​+    echo '<​br ​/>';
     print_r($_POST); ​                 // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.     print_r($_POST); ​                 // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.
-    echo '<​br><​br>';​+    echo '<​br ​/><​br ​/>';
        
     if (isset($_POST['​submit'​])){ ​    // Körs bara om man tryckt på submit-knappet.     if (isset($_POST['​submit'​])){ ​    // Körs bara om man tryckt på submit-knappet.
Line 16: Line 18:
         echo '<​div class="​error">​Du måste ange ett meddelande</​div>';​         echo '<​div class="​error">​Du måste ange ett meddelande</​div>';​
       } else{       } else{
-        echo 'Du har skrivit detta inlägg: <​br>' ​nl2br($_POST['​text'​]);​ //​Funktionen nl2br byter ut newline markering till <​br>​ +        echo 'Du har skrivit detta inlägg: <​br ​/>' ​ 
-         +        echo  ​nl2br($_POST['​text'​]);​ //​Funktionen nl2br byter ut newline markering till <​br ​/
-        // Fördjupning:​ skicka mail+      
         // Skicka mail:         // Skicka mail:
         $mail_to = '​example@example.com';​         $mail_to = '​example@example.com';​
Line 24: Line 26:
         $message = $_POST['​text'​];​         $message = $_POST['​text'​];​
         ​         ​
 +        mail($mail_to,​$subject,​$message);​
       ​       ​
       ​       ​
-        mail($mail_to,​$subject,​$message);​ 
-        ​ 
       }       }
 +      ​
 +      ​
 +      ​
 +      ​
     } else{     } else{
       $_POST['​namn'​] = '';​       $_POST['​namn'​] = '';​
Line 37: Line 42:
    
   <form method="​post"> ​                                 ​   <form method="​post"> ​                                 ​
-    Namn: <input type="​text"​ name="​namn"​ value="<?​php echo $_POST['​namn'​]?>"/><​br> ​   <!-- Skriver variabeln $_POST['​namn'​] som defaultvärde i input --> +    Namn: <input type="​text"​ name="​namn"​ value="<?​php echo $_POST['​namn'​]?>"/><​br ​/>    <!-- Skriver variabeln $_POST['​namn'​] som defaultvärde i input --> 
-    Meddelande:<​br>​  +    Meddelande:<​br ​/>  
-    <​textarea rows="​4"​ cols="​50"​ name="​text"></​textarea><​br>​ +    <​textarea rows="​4"​ cols="​50"​ name="​text"></​textarea><​br ​/
-    <input type="​submit"​ name="​submit"​ value="​Klar">​+    <input type="​submit"​ name="​submit"​ value="​Klar" ​/>
   </​form>​   </​form>​
  
 +</​body>​
 +</​html>​
  
 </​code>​ </​code>​