Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

amprog_01_1 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Anders Intro - Hello World ======
  
 +
 +
 +<code php>
 +
 +<!DOCTYPE html>
 +<html lang="sv">
 +<head>
 +  <meta charset="utf-8">
 +  <link rel="stylesheet" href="style.css">
 +  <title>Intro</title>
 +</head>
 +<body>
 +
 +<?php 
 +// Det här är en kommentar.
 +// En bra källkod är väl kommenterad!
 +
 +echo 'Hello world!'; //Världens mest använda textrad för test av program!
 +
 +echo '<br>'; //Skriver ut htmltaggen <br>
 +
 +$text='Detta är text i en variabel'; //En variabel defineras. En variabel börjar alltid med $.
 +
 +echo $text;
 +
 +
 +
 +?>
 +
 +</body>
 +</html>
 +
 +</code>