Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

amdele_median [2016-11-07 16:02]
Anders Mosshäll
amdele_median [2017-09-01 14:54]
Line 1: Line 1:
-====== Lösningsförslag - Medianvärde ====== 
-<code php> 
-<?php 
-include('head.php'); 
-  
- 
-  
-if(isset($_POST['submit'])){   // För att slippa felmeddelande första gången sidan laddas och inget är inmatat 
-  $numbers = array(); 
-   
-  $i=0;   // Skapa arrayen 
-  while ($i < $_POST['antal']) {  
-    $numbers[] = mt_rand(-1000,1000); 
-    $i++; 
-  }  
- 
-  //Sortera 
-  sort($numbers); 
- 
-  //Skriv ut arrayen 
-  $i=0;   // Skapa arrayen 
-  while ($i < count($numbers)) {  
-    echo $numbers[$i] . ' '; 
-    $i++; 
-  }  
- 
-  //Medianvärdet 
-  if (count($numbers)%2 == 1){ //Udda antal element i arrayen 
-    //Vi söker nyckeln som är i mitten 
-    $key = (int)count($numbers)/2; // Dela med två och bortse från decimaler (T.ex. 3/2 = 1.5 => 1 (utan decimaler) 
-    
-    echo 'Medianvärdet: ' . $numbers[$key]; 
-    
-  }else{ //Jämnt antal element i arrayen 
-     
-    //Vi söker nycklar till de två mittersta elementen. 
-     
-    $key2 = count($numbers)/2; // Dela med två ger den övre nyckeln (T.ex. 4/2 = 2 Vi vill ha nyckel 2 och 1) 
-    $key1 = $key2 - 1; 
-     
-    // Beräkna medelvärdet av de två mittersta, avrunda till 1 decimaler) 
-    $median = round((($numbers[$key1] + $numbers[$key2])/2),1); 
-     
-    echo 'Medianvärdet: ' . $median; 
-     
-  }  
-} 
-?> 
-  
-<form method="post"> 
-  Skriv nåt: <input type="number" name="antal" /><br /> 
-  <input type="submit" name="submit" value="Skicka" /> 
-</form> 
-  
-<?php 
-include('foot.php'); 
-?> 
-</code> 
-